Råger

Råge (corvus frugilegus)

Kendetegn

Rågen er en mellemstor, sort kragefugl, som er cirka 46cm lang, har et vingefang på 80-100cm og en vægt på 460-520 gram. Grundet rågens størrelse kan den let forveksles med sortkragen, men den adskiller sig især ved at have et lysere næb som er nøgent omkring roden. Rågens kald minder ligeledes om kragens.

Føde

Rågen har et meget alsidigt fødevalg, som både inkluderer insekter, afgrøder og bær. Råger ses ofte gående i flokke på græsarealer hvor de leder efter stankelbenslarver, gåsebillelarver, orme, snegle og andre insekter i jorden. De spiser desuden udsæd og afgrøder, hvor særligt nysåede, ubejsede majs er udsatte, samt diverse frugter, bær og nødder.

Levested

Rågen bliver frugtbar som to-årig, og yngler i kolonier på op imod 700 par. De lægger typisk fire til syv æg hvoraf en til to unger typisk overlever deres unge dage. Rugeperioden er på 17-18 dage efterfulgt af en ungetid på en måned. Rågerne vil typisk søge sammen i rugekolonier i slutningen af februar eller starten af marts, men hvis vejret er dårligt, kan de trækkes helt hen i april. I yngleperioden larmer rågekolonier næsten hele døgnet, kun afbrudt i de mørkeste timer.

I vinterhalvåret overnatter råger typisk i kæmpe flokke sammen med krager og alliker. Disse flokke kan indeholde flere tusinde individer.

Udbredelse og vækst

Den danske råge bestand har i en årrække ligget nogenlunde fast omkring 75000 par. Under hårde vintre tager de syd på, men ellers overvintrer de i Danmark hvor råger fra Rusland og Nordskandinavien også støder til.

Rågerne lever tættest i Østjylland og på øerne, men er i de senere år også begyndt at flytte vestpå. De er desuden begyndt at bosætte sig i udkanten af byerne.

Modtag vores nyhedsbrev