Forskning

Konflikter mellem menneskelige aktiviteter og dyreliv er et voksende problem. I mange dele af verden skaber skader, forårsaget af dyreliv, betydelige økonomiske og menneskelige udfordringer. BirdAlert® fokuserer på problemer med fugle. Men startskuddet til WildDetect kom fra et langt mere åbent ph.d.-studie ved Århus Universitet.

Kim Steen, ph.d, undersøgte i sit studie brugen af signalbehandling og mønstergenkendelse til design af systemer, der kunne anvendes til løsning af konflikter mellem dyr og menneske. De opnåede resultater var et væsentligt skridt i retning af mere effektive sensor-baserede løsninger til vildtvenligt landbrug. Det er med udgangspunkt i denne forskning, at WildDetect® har opnået sin stilling på markedet.

I dag udforsker vi til stadighed mulighederne for at udvide og forbedre BirdAlert® systemet. Vi håber i fremtiden at kunne detektere flere arter, også arter, der er særligt problematiske under andre himmelstrøg. Vi arbejder samtidig til stadighed på mulighederne for at kunne integrere flere typer skræmmeværktøjer i systemet. WildDetect integrerer også løbende erfaring fra daglig brug i arbejdet med fortsat forbedring af BirdAlert®.

Modtag vores nyhedsbrev