Vi bekymrer os om samfund og dyrevelfærd

CSR

Længe har det været ren utopi at tro på, at man vedvarende og miljømæssigt forsvarligt kunne holde skadevoldende fugle væk. Men i WildDetect® har vi fra dag ét haft en klar holdning til hvilke aftryk vi vil sætte fremadrettet. Den adm. direktør forklarer:
”Det er vores holdning at vi skal være med til at skabe synergi mellem mennesker og dyr. Gennem vores viden om dyrenes adfærd, kan vi beskytte dyrelivet og finde en måde hvorpå både mennesker og dyr kan leve side om side. Via unik indsamling af viden, vil det være muligt for mennesker, at lave forebyggende og afværgende tiltag som kan beskytte naturen. Vi mener, at en ydmyg tilgang til naturen, og at vi lærer af den, giver det største udbytte på længere sigt.”

Mindsker madspild

Jorden og klimaet er under voldsomt pres disse år. Blandt andet er mængden af madspild større end nogensinde – på trods af et stigende fokus herpå. Men ét er det madspild vi som mennesker og forbrugere kasserer hver eneste dag – det kan vi selv være med til at ændre. Noget andet er det madspild vi ikke tænker over til dagligt: madspildet hos landmanden/avleren. Der er et naturligt madspild i kornet, majsene, kartoflerne, bærrene og de øvrige afgrøder. En stor del af dette spild stammer fra uønskede fugle. WildDetect hjælper i bekæmpelsen mod madspild med produktet BirdAlert. BirdAlert® sikrer afgrøderne mod at blive spist af uønskede fugle.

Human skræmmeteknik

Hos WildDetect® elsker vi dyr – og fugle. Vi går ind for, at dyr såvel som fugle kun bør reguleres i nødstilfælde og i øvrigt bør behandles ordentligt. Derfor har vi udviklet et produkt der kan bortskræmme fugle – uden at slå dem ihjel, skade eller stresse dem. Fuglene bortskræmmes på den mest humane måde: nemlig ved lyden af fugleartens egne skræmmelyde.

Undgår sygdom

Uønskede fugle i landbruget, ved minkavleren eller nær andre dyrehold er et udbredt problem. Ikke kun fordi fuglene æder foderet, men også fordi fuglene ofte bærer rundt på forskellige sygdomme, der er forbundet med en stor risiko for både dyr og mennesker. Når fuglene æder af dyrenes foder, resulterer det ofte i at fuglenes efterladenskaber efterlades i eller nær dyrenes mad. Hvis dyrene æder fuglenes efterladenskaber, risikerer dyrene dermed at blive alvorligt syge – og i værste fald må de aflives. Ved at anvende et professionelt skræmmemiddel, vil fuglene kunne holdes på afstand, hvorved dyr og mennesker undgår at blive smittet og eller syge af fuglenes efterladenskaber.

Modtag vores nyhedsbrev