Forebyggelse er afgørende

17. oktober 2018 af René Hvid

Problemet

Du kender det godt. Synet der møder dig, når du møder på job: gæs der er i fuld gang med at æde af dine afgrøder, måger der har overskidt dine biler eller råger der skræmmer dine kunder væk fra butikken pga. støj. Fugle volder mange virksomheder store problemer. Hvornår problemerne indtræffer, afhænger typisk af hvilken fugleart der er tale om. Men i stedet for først at reagere, når problemet er indtruffet, er det altafgørende, at man reagerer FØR problemet indtræffer. Det vil altså sige, at hvis du af bitter erfaring ved, at mågerne begynder at lægge reder på dit tag i marts måned, så nytter det ikke noget først at bekæmpe mågerne til marts. Så er det forebyggelsen der holder mågerne væk. Begynd derfor allerede nu at overveje, hvordan du vil sikre dig mod mågerne.

Løsningen

Alt afhængig af, hvilke fugle du oplever problemer med, kan der være mange gode muligheder for bortskræmning af de uønskede fugle. En af løsningerne har vi hos WildDetect: BirdAlert. Men ligesom med alle andre skræmmeværktøjer, er det også vigtigt, at BirdAlert opstilles og bruges FØR problemet indtræffer. Det kan i opstartsfasen ligeledes være nødvendigt at fortsætte med at benytte de skræmmeværktøjer, der hidtil har været anvendt. Så har man tidligere fjernet mågereder, benyttet gaskanoner eller høgedrager, så anbefaler vi, at man i begyndelsen stadig anvender disse midler. Dermed vil BirdAlert give den bedste effekt. BirdAlert virker mod både måger, råger, gæs og stære, men kan også ramme andre fuglearter.

 

Modtag vores nyhedsbrev