Mågebekæmpelse

22. maj 2018 af René Hvid

Mågerne er kendt for deres larmende lyde. Især i foråret og om sommeren kan mågernes tilstedeværelse høres mange steder i landet. Mågerne yngler i perioden april til maj, hvor lyden er værst. Ud af de typiske 2-3 æg i hver rede, bliver ét af disse til en flyvefærdig unge. Dette resulterer hurtigt i en stor vækst i kolonien (Kilde 1).

 

Har et mågepar haft ynglesucces, vender de tilbage til samme sted efterfølgende år. (…) Ligeledes vil ungerne vende tilbage til det sted, de er opvokset.” (Kilde 2)

 

Det kræver derfor en stor indsats før kolonien er helt forsvundet. Det bedste resultat ses, når bortskræmningen påbegyndes før yngleperioden går i gang. Mågerne er hurtige til at genbygge deres reder, hvis de er blevet fjernet af mennesker. Derfor kommer det bedste resultat uden tvivl, hvis man kombinerer manuel fuglebekæmpelse med andre skræmmemetoder. Har problemet med måger vokset sig stort, skal denne proces dog gentages op til flere gange, og der vil kunne forventes en bekæmpelsestid på op til et halvt år.

Bortskræmning kan også effektivt ske ved hjælp af skræmmelyde. Problemet er her, at mågerne hurtigt vænner sig til lydene, hvorefter effekten af skræmmelydene daler.

BirdAlert® sikrer en varierende bortskræmning via sin detekteringsevne, så der kun afspilles skræmmelyde, når der er måger i nærheden. Herudover sikrer BirdAlert®, at skræmmelydene er forskellige, så mågerne ikke vænner sig til lydene. BirdAlert® giver mulighed for at tilkøbe eksterne skræmmeværktøjer, der alle kan styres fraBirdAlert®-appen.

Kilde 1: De faktuelle oplysninger hentet fra: Middelfart Kommune: ”Informationsmateriale om måger og regler for regulering”

Kilde 2: Aarhus Kommune ”Måger i byen – når mågen bliver en uønsket indflytter”

Modtag vores nyhedsbrev